Chính sách bảo mật này quy định cách Mcdowall Media sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho Mcdowall Media khi bạn sử dụng trang web này.

Mcdowall Media cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhất định mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ tuân theo chính sách bảo mật này.

Mcdowall Media có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào.

Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

Mcdowall Media có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn đồng ý với bất kỳ thay đổi nào.

  • Tên và chức danh
  • Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email
  • Thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và sở thích
  • Thông tin khác có liên quan đến khảo sát khách hàng và / hoặc ưu đãi

Chúng tôi làm gì với thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt vì những lý do sau:

  • Lưu trữ hồ sơ nội bộ.
  • Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình.
  • Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.
  • Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn cho mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của bạn.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Cách chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết khi nào bạn truy cập một trang cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web trả lời bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định những trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu bị xóa khỏi hệ thống.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy. Cookie không có cách nào cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi.

Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể khiến bạn không tận dụng được hết trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web quan tâm khác. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn cần lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị điều chỉnh bởi tuyên bố bảo mật này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo những cách sau:

Bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào biểu mẫu trên trang web, hãy tìm ô mà bạn có thể nhấp vào để cho biết rằng bạn không muốn bất kỳ ai sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị trực tiếp

Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư hoặc gửi email cho chúng tôi tại info@McdowallMedia.com

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin khuyến mại về các bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Bảo vệ trẻ em (Tùy chọn)

Trang web này không dành cho người dùng dưới 13 tuổi và chúng tôi không có ý định thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em (tức là các cá nhân dưới 13 tuổi). Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng một đứa trẻ đã cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân, thì cha mẹ hoặc người giám hộ của đứa trẻ đó phải liên hệ với chúng tôi và gửi một yêu cầu được đánh dấu là “Quyền riêng tư – Khẩn cấp” nếu họ muốn thông tin mà đứa trẻ gửi khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để xóa thông tin đó khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Vị trí của trang web

Trang web của chúng tôi được duy trì ở Việt Nam. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý một cách tự do và đặc biệt cho chúng tôi để xuất thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sang Việt Nam và lưu trữ và sử dụng thông tin đó ở Việt Nam như được quy định trong chính sách này.

Sự đồng ý của bạn

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo mật của mình bất kỳ lúc nào và sẽ đăng những thay đổi đó trên trang này, vì vậy bạn luôn biết chúng tôi thu thập thông tin gì, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp nào. Tuy nhiên, nếu chúng tôi có kế hoạch thay đổi đáng kể cách chúng tôi sử dụng hoặc tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo trước và cơ hội từ chối việc sử dụng khác nhau như vậy.

Yêu cầu thông tin

Bạn có thể yêu cầu chi tiết thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn theo GDPR. Nếu bạn muốn có một bản sao của thông tin được lưu giữ, vui lòng viết thư tới info@McdowallMedia.com.

Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, các hoạt động của trang web này hoặc giao dịch của bạn với trang web này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi.

Ngoài ra, địa chỉ gửi thư của chúng tôi là:

15/81 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội